Generelle vilkår

Ved å bestille bekrefter du har du har lest gjennom og godtar å være bundet av disse brukervilkårene. Du gir også ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine i henhold til Retningslinjene for personvern som er å finne nedenfor.

Om oss – Boråstapeter

For å kunne handle hos Boråstapeter må du være minst 18 år og ha myndighet til å inngå avtaler.

Disse generelle kjøpsvilkårene spesifiserer hvilke regler som gjelder når du bestiller varer hos oss. Med betegnelsene «vi», «våre», «vårt» og «oss» nedenfor, menes Boråstapeter. Ved å krysse av for at du godkjenner vilkårene våre, godtar du at du er bundet av den til enhver tid gjeldende versjonen av disse.

Siden forskjellige skjermer og individuelle skjerminnstillinger påvirker fargegjengivelsen, kan vi ikke garantere at fargenyansene på varene stemmer overens med bildene som vises når du som forbruker besøker nettstedet vårt. Vi tar forbehold om eventuelle trykk- og skrivefeil.

Avtaleparter og betalingsvilkår

Tapetprøver kjøpes og betales alltid i nettbutikken med én gang ved bestilling.

Registrering og håndtering av personopplysninger

Registrering hos Boråstapeter er gratis og det er ingen kjøpsforpliktelser. Når du bestiller, må du fylle ut registreringsskjemaet med en del opplysninger. Opplysningene inkluderer navn, adresse og kontaktopplysninger, herunder en gyldig e-postadresse.

Vi behandler opplysningene dine for blant annet å kunne oppfylle avtalen med deg og levere varene dine. Vi vil også bruke opplysningene til å sende deg tilbud og informere deg om nye produkter eller tjenester. Personopplysningene dine kan dessuten komme til å bli overført fra oss og til andre selskaper i konsernet, og til den/de forhandlerne du velger å bruke. Når du oppgir opplysningene dine i forbindelse med bestilling, godtar du samtidig at vi behandler personopplysningene dine på denne måten i henhold til den svenske personopplysningsloven (1998:204).

Hvis du ønsker å trekke samtykket tilbake – enten helt eller delvis – kan du gjøre dette ved å gi oss beskjed om det skriftlig. Adressen finner du under Retningslinjene for personvern nedenfor. Hvis tilbaketrekkingen av samtykke gjør det vanskelig for oss i Boråstapeter å oppfylle avtalen eller andre forpliktelser, kan vi nekte levering eller si opp avtalen med umiddelbar virkning. Hvis du vil vite mer om vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på adressen nederst på siden. Tilbud og nyheter kan formidles via direkte postutsendelser eller på annen måte. Boråstapeter sender derimot ingen reklame på e-post eller SMS/MMS uten at du uttrykkelig har bedt om det, for eksempel ved å takke ja / aktivt legge igjen e-postadressen din for å bestille nyhetsbrev eller SMS-varsling om at tapetet ditt har ankommet butikken.

Bestillinger og leveringsvilkår

Samtlige produkter på nettstedet vårt selges til den prisen (inkludert merverdiavgift) som er angitt på nettstedet, så langt beholdningen rekker. Vi kan dessverre ikke garanterte at utsolgte produkter vil bli levert senere eller kan erstattes av lignende produkter, og kan derfor avslå en ordre helt eller delvis. Hvis vi avslår en ordre, gjelder avslaget også for fremtiden.

Vi er ikke bundet av bestillingen før vi har bekreftet den. Bekreftelsen sendes vanligvis på e-post senest en time etter at du har lagt inn bestillingen, og gjelder også dersom den sendes til feil e-postadresse. Normal leveringstid er én til tre virkedager etter bekreftelsen.

Angrerett

Kontakte kundeservice hvis du har spørsmål.

Reklamasjoner

Kontakt nærmeste forhandler.

Avslutning

Vi har rett til å avslutte kundekontoen din hos oss hvis du bryter disse brukervilkårene.

Overdragelse

Kundekontoen din hos Boråstapeter er personlig og kan ikke overdras til en tredjepart. Vi har rett til å overdra samtlige eller visse rettigheter (for eksempel retten til betaling) og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til noen andre. Vi har også rett til å engasjere underleverandører for å oppfylle forpliktelsene våre.

Endringer i vilkårene

Endringer i eller tillegg til disse vilkårene trer i kraft én måned etter at de nye vilkårene er publisert på nettstedet vårt. Vi kan imidlertid alltid vedta endringer med umiddelbar virkning dersom disse skyldes lover, forordninger eller myndigheters vedtak. Hvis du ikke godtar endringer i eller tillegg til disse brukervilkårene, har du rett til å si opp kundekontoen din ved å sende et skriftlig varsel til adressen nederst på siden. Hvis du ikke sier opp kontoen, anses du å ha godtatt de nye vilkårene.

Opphavsrett

Alle bilder, tekster og annet innhold på nettstedet vårt er beskyttet av opphavsrett, varemerkebeskyttelse og andre immaterialrettslige lover og regler. Dersom ikke annet er angitt, er alt stoff på nettstedet vår eksklusive eiendom. Du kan med andre ord ikke ta bildene våre og bruke dem i en annen sammenheng.

Force majeure

Partene er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tap som skyldes omstendigheter som den relevante parten ikke rår over, og som i betydelig grad forvansker oppfyllelsen av den aktuelle forpliktelsen eller betyr at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å oppfylle den. Dersom en part ønsker å påberope seg slike omstendigheter, skal den andre parten underrettes omgående.

Ufravikelige lovbestemmelser

Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som unntak fra eller bortfall av ufravikelige lovbestemmelser som gjelder ved kjøp i henhold til disse vilkårene.

Tvister

Tvister i forbindelse med disse vilkårene skal avgjøres av en svensk domstol. Vi og forhandlerne våre følger som hovedregel anbefalingene fra den svenske forbrukermyndigheten Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).Retningslinjer for personvern

Vi arbeider for å ivareta personvernet ditt i forbindelse med bruk av tjenestene våre. Vi har derfor retningslinjer som fastsetter hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes. Disse retningslinjene for personvern gjelder for kunder hos alle WallVisions varemerker og tilhørende nettsider: WallVision, Boråstapeter, Engblad & Co, Cole & Son, Wallpapermatch, Borge og Wall&Déco.

Hvem har ansvaret for personopplysningene dine?

Boråstapeter AB er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles internt i selskapet og av databehandlerne våre.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi innhenter personopplysninger som er nødvendige for å håndtere bestillinger fra kundene våre. De personopplysningene vi behandler, er de opplysningene du selv gir oss. I de fleste tilfeller vil dette være kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

• for å håndtere bestillinger fra kundene våre

• for å sende deg informasjon om leveringsstatus

• for å kontakte deg ved levering av varene dine når du skal hente disse i butikk

• for å svare på spørsmålene dine

• for å oppdatere deg om produktene våre

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å ivareta ovennevnte formål, eller så lenge loven krever at vi gjør det. Deretter slettes personopplysningene dine.

Hvordan beskyttes opplysningene?

Vi iverksetter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i tråd med bransjestandard for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene vi behandler. Alle opplysninger om deg som privatperson lagres innenfor Den europeiske union. Bare en begrenset del av de ansatte har innsyn i opplysningene om deg, og deres behandling av opplysningene er strengt regulert.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hva vi gjør med personopplysningene dine, når og hvordan personopplysningene dine behandles, og hvorfor. Du har dessuten rett til innsyn i personopplysningene dine samt til å få dem flyttet, rettet eller slettet.

Rett til innsyn

Én gang i året kan du kostnadsfritt be om informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret hos oss, formålet med behandlingen av disse personopplysningene og hvor personopplysningene stammer fra.

Forespørsler om å få tilsendt slike opplysninger må gjøres skriftlig til adressen nedenfor:

Boråstapeter AB
V/ personvernombudet
Box 1
SE-501 13 Borås
Sverige

For å kunne finne personopplysningene dine og sende dem til deg trenger vi navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Oppgi også hvilken e-postadresse du vil at informasjonen skal sendes til, samt hvilket passord du vil at den komprimerte filen skal ha.
For å sikre at det bare er du som får innsyn i disse opplysningene, er det viktig at du i tillegg til signatur også sender en kopi av godkjent legitimasjon sammen med forespørselen.

Rett til retting

Vi har ansvaret for at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Hvis du skulle oppdage at vi har feil opplysninger om deg, kan du be oss om å rette dem. Du har også rett til å komplettere med personopplysninger du mener at mangler, og som er relevante for vårt formål med behandlingen av personopplysningene dine. Hvis opplysningene blir rettet på anmodning fra deg, vil vi informere dem vi har utlevert opplysningene til, om at opplysningene er rettet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det viser seg å være umulig eller altfor arbeidskrevende. Hvis du ber om det, vil vi informere deg om hvem rettelsene er utlevert til.

Rett til sletting

Vi lagrer kundeopplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Når avtalen mellom oss opphører, slettes de, med mindre loven krever at vi lagrer dem lenger (for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen).

Som kunde kan du alltid henvende deg til oss og be om at personopplysningene dine slettes. I følgende tilfeller må personopplysninger slettes:

• Hvis personopplysningene ikke lenger trengs til de formålene vi har innhentet og behandlet dem for.

• Hvis behandlingen utelukkende er basert på ditt samtykke, og du trekker tilbake samtykket.

• Hvis behandlingen skjer med tanke på direkte markedsføring, og du motsetter deg behandling av personopplysningene.

• Hvis du motsetter deg den aktuelle behandlingen av personopplysninger etter en interesseavveining, og det ikke foreligger berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser.

• Hvis personopplysningene ikke behandles i henhold til reglene.

• Hvis sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Klager

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende personvernlovgivning, bør du snarest mulig rapportere det til oss. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.


Informasjonskapsler (cookies)

For å forsikre oss om at du får mest mulig relevant informasjon og best mulig service når du bruker våre og våre samarbeidspartneres nettjenester, innhenter vi informasjon ved hjelp av såkalte informasjonskapsler, som vi plasserer på datautstyret ditt.

Handlekurv

Your shopping cart is empty.
nb - NOK
nb - NOK
nb - NOK
nb - NOK
nb - NOK
nb - NOK
Close

Søk