Baerekraft

Vår visjon for en vakrere verden

Ansvarlig miljøarbeid og et helhetlig syn på bærekraft er to forhold som betyr mye for oss.

Design

Bærekraftig – naturligvis.

Boråstapeter er en av få svenske tapetprodusenter. I Viared utenfor Borås lager vi tapeter hele veien fra den første skissen til ferdig produkt. Det gir oss full kontroll over prosessen og dermed også muligheten til å påvirke og ta ansvar i alle ledd. Vi har hatt mer enn hundre år på oss til å foredle det vi gjør og finjustere hvordan vi gjør det. Det gjelder i alt og ett: design og materialvalg, produksjon og logistikk, energi og gjenvinning. Ansvarlig miljøarbeid og et helhetlig syn på bærekraft er to forhold som betyr mye for oss.

Det helhetlige synet omfatter for det første det selvsagte, altså miljøet: å minimere miljøpåvirkningen, følge miljølovgivningen og finne flere måter vi kan bidra til en bedre verden på. For det andre innebærer det omtanke for folk, både de som jobber i produksjonen, og de som lever og bor på steder der tapetene våre pryder veggene.

For det tredje betyr det at produktene skal være varige. Vi etterstreber produkter som holder seg i lang tid, både når det gjelder stil og kvalitet.

Produktene våre starter med en designidé, og allerede på det stadiet legger vi stor vekt på bærekraft. Vi følger og skaper trender, men satser på mønstre og farger som holder seg og blir satt pris på lenge. Vi graver også gjerne i det store historiske arkivet vårt. Der er det mange klassiske kolleksjoner vi kan hente inspirasjon fra eller gjenbruke.

Boråstapeter lover bærekraft i alle ledd. Dette er noe vi prioriterer høyt: Vi har et våkent og nysgjerrig blikk på omverdenen og arbeider kontinuerlig for å blir enda bedre.

15

Boråstapeter samarbeider med UNICEF og støtter arbeidet deres med å gi utsatte barn en tryggere oppvekst. For hver solgte tapetrull fra barnekolleksjonen Scandinavian Designers Mini donerer vi 15 kr til UNICEF. .

AR

Digitalisering med miljøfokus: Boråstapeters nye app Wonderwall AR bidrar til å reduserer mengden tapetprøver siden folk nå kan prøvetapetsere digitalt.

6,35

Omtrent så mange millioner liter vann renses hvert år i Boråstapeters eget renseverk.

2,2

Så mange millioner kilo fargestoffer bruker vi hvert år for å skape mønstrene våre. Fargestoff som blir til overs, tas vare på, slik at de dyktige fargeblanderne våre kan gjenbruke dem i nye farger.

Materialer

Med sans for materialer.

Tapetene våre er enten av papir eller såkalt non-woven-materiale. Basispapiret vi bruker, er en blanding av mekanisk ubleket masse og kjemisk bleket masse, en kombinasjon som gir optimale produktegenskaper. Den blekede massen er av typen som går under navnet ECF, en forkortelse for «Elemental Chlorine Free». Basispapiret er PVC-fritt og bearbeidet på mest mulig miljøvennlig måte. Non-woven-tapetene er laget av en blanding av cellulose og polyesterfiber. Til de fleste kvalitetene bruker vi cellulose av TCF-kvalitet (Totally Chlorine Free), og til resten bruker vi ECF-kvalitet.

Vi bruker ingen løsemiddelbaserte fargestoffer, kun vannbaserte, PVC-fri farger uten miljøskadelige eller allergifremmende stoffer eller tungmetaller. Det er ikke er noen selvfølge i alle land.

Tapetene får ofte en overflatebehandling for at de skal vare lenger, tåle flekker bedre og være enklere å tørke av.

Formålet med behandlingen kan også være å skape en spesiell overflatefinish eller et bestemt utseende. Slike overflatebehandlinger består hovedsakelig av vannbasert akrylplast og mattemiddel.

All emballasjen vår er resirkulerbar. Tapetrullene pakkes i en tynn polyolefinfilm, og kartongene våre er av bølgepapp. Selve tapetene kan gjenvinnes til energi ved forbrenning og regnes ikke som miljøfarlig avfall.

Vi arbeider selvsagt hele tiden for å bli enda bedre på miljø. Det betyr blant annet at vi følger med på utviklingen for å finne enda bedre materialløsninger. Det betyr også at vi velger råvarer og leverandører med omhu. Hovedleverandøren vår driver miljøvennlig skogbruk uten snauhogst og med omsorgsfull nyplanting som bidrar til å binde karbondioksid og redusere den globale oppvarmingen.

Produksjon

En arv som farger oss.

Boråstapeter har hovedkontor i Viared utenfor Borås, og det er også her produksjonen vår foregår. Vi har derfor gode muligheter til å forbedre produksjonsprosessen fortløpende med tanke på bærekraft. Fordi vi har det fulle overblikket, har vi også full kontroll. Både geografisk og prosessmessig.

Ettersom råvarene og prosessene våre i stor grad er uskadelige for miljøet helt fra starten av, trenger vi ikke noe avansert kjemisk renseanlegg med røykgassfilter eller lignende innretninger ved produksjonsanlegget. Vi klimakompenserer dessuten for de utslippene som likevel skjer. I tillegg bruker fabrikken utelukkende strøm fra fornybare energikilder.

Vi arbeider målrettet med å kutte energiforbruket, både hos leverandører og internt hos oss.

Mye av energien som går med til produksjonen, blant annet til trykking og tørking, blir gjenvunnet ved hjelp av varmeveksling og brukes til oppvarming av lokalene.

For å ta enda bedre vare på naturen og omgivelsene har vi bygd vårt eget vannrenseanlegg. Her skilles alle rester av fargestoffer ut fra prosessavløpet, slik at det kun er rent og kontrollert klarvann som spyles ut i det kommunale avløpsnettet der det renses en siste gang. Alle utslipp blir målt og kontrollert og ligger under alle gjeldende grenseverdier.

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med å forbedre og effektivisere produksjonen og redusere spill og restavfall til et minimum. Avfall som ikke kan resirkuleres, gjenvinnes gjerne til varme og energi ved det kommunale fjernvarmeanlegget, der det erstatter annet fossilt brensel.

124

I Boråstapeters eget renseverk renses hvert år tilsvarende 124 personers årsforbruk av vann.

36

I 2019 resirkulerte vi 36 tonn bølgepapp.

600

I 2019 leverte vi over 600 tonn brennbart materiale til det lokale fjernvarmeanlegget, som forvandlet det til varmtvann til oppvarming av boliger rundt om i byen.

4

4 dm3 – så lite er det gjennomsnittlige transportvolumet per kilo tapet inkludert emballasje. Med optimerte volumer kan vi redusere antall transporter og dermed belaste miljøet mindre.

Transport

Levert med omtanke.

Miljøansvaret vårt tar ikke slutt når tapetene forlater fabrikken. Tvert imot. Transport er et av de områdene der vi som produsent kan ta et stort ansvar, både når det gjelder hvordan vi pakker leveransene, hvordan vi organiserer logistikken og hvilke samarbeidspartnere vi velger.

Vi kjøper for eksempel alt tapetpapiret vårt fra Nord-Europa for på den måten å redusere belastningen på miljøet.

Boråstapeters transportstrategi bygger på at produksjonen skjer på ett sted. Det gjør at vi kan organisere leveringen slik at det blir færrest mulig transporter og minst mulig påvirkning på miljøet. Alle transporter går fra Boråstapeters lager som ligger like ved fabrikken.

Vi er glad for at blant annet logistikkpartneren vår i Sverige, DB Schenker, jobber aktivt med miljøspørsmål og løsninger innenfor såkalt grønn logistikk, og dermed er å betrakte som en pioner innenfor transportbransjen.

Når det gjelder levering til andre land, samarbeider vi med UPS, også det et logistikkonsern som deler vårt syn på bærekraftige løsninger med mindre miljøpåvirkning.

Miljøvennlige transportmetoder og drivstoff, samfrakt og kompensering av CO2-utslipp er variabler som reduserer miljøavtrykket vårt.

Sertifikater

Garantert ansvarlig.

Produksjonen styres og reguleres av en rekke sertifikater og merkeordninger som blant annet garanterer for miljøansvar, sikkerhet, helse og høyeste kvalitet. De berører også forhold som utslipp, designbeskyttelse og atferdsregler.

FSC, eller Forest Stewardship Council, er en av de viktigste sertifiseringsorganisasjonene for bransjen. Vi benytter oss utelukkende av FSC-sertifisert materiale fra bærekraftig skogbruk med sporbart opphav. Dermed vet vi at hvert tre som blir til tapet hos oss, erstattes av et nyplantet tre. FSC-sertifiseringen innebærer også at hele produksjonskjeden garantert verner om biologisk mangfold, økologisk verdifulle miljøer og kulturminner samt avtalefestede og trygge arbeidsvilkår for medarbeiderne.

Tapetene våre er CE-merket, noe som blant annet garanterer at kravene for helse, miljø og sikkerhet er oppfylt.

Hele produksjonen vår oppfyller og overgår de europeiske miljøkravene og bransjens egne produktkrav fastsatt av IGI, den internasjonale bransjeorganisasjonen for tapetprodusenter.

Tapetene er også brannklassifisert i henhold til gjeldende produktstandard og oppfyller produktkravene for utslipp av flyktige organiske forbindelser i henhold til gjeldende klassifisering av byggevarer, M1 – Emission Class for Building Materials (testet av RISE). Resultatene understiger deteksjonsgrensen basert på kvantitet og ligger derfor også godt under de fastsatte grenseverdiene. I klartekst betyr det at tapetene ikke påvirker innemiljøet negativt.

Produktene våre er også sertifisert hos Sunda hus og Byggvarubedömningen i Sverige.

208,7

På verdensbasis er i dag 208,7 millioner hektar skog FSC-sertifisert. Tapetene våre er laget av materialer fra disse skogene. Det garanterer blant annet nyplanting og anstendige arbeidsvilkår.

FSC-certificate (PDF).

Handlekurv

Your shopping cart is empty.
Close

Søk