Retningslinjer for integritet

WallVision arbeider for å sikre at integriteten din beskyttes ved bruk av våre tjenester. Vi har derfor retningslinjer som fastsetter hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes. Disse retningslinjene for integritet gjelder de kundene som berøres av alle WallVisions varemerker og tilhørende nettsider: WallVision, Boråstapeter, Engblad & Co, Cole & Son, Wallpapermatch, Borge og Wall&Déco.

Hvem har ansvaret for personopplysningene dine?

WallVision er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles innen selskapet samt av våre databehandlere.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi innhenter personopplysninger som er nødvendige for å håndtere bestillinger fra kundene våre. De personopplysningene vi behandler, er de opplysningene du selv gir oss. I de fleste tilfeller er det kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

• for å håndtere bestillinger fra kundene våre

• for å sende deg informasjon om leveringsstatus

• for å kontakte deg ved levering av varene dine når du henter disse i butikk

• for å svare på spørsmålene dine

• for å oppdatere deg på produktene våre

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det kreves for å ivareta ovennevnte formål, eller så lenge loven krever at vi gjør det. Deretter slettes personopplysningene dine. 

Hvordan beskyttes opplysningene?

Vi iverksetter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er i tråd med bransjestandard, for å sikre at alle opplysninger vi behandler, beskyttes mot at uvedkommende får tilgang til dem. Alle opplysninger om deg som privatperson lagres innenfor Den europeiske union. Bare en begrenset del av de ansatte har innsyn i opplysningene om deg, og deres behandling av opplysningene er strengt regulert.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hva vi gjør med personopplysningene dine, når og hvordan personopplysningene dine behandles, og hvorfor. Du har dessuten rett til å få innsyn i personopplysningene dine samt til å få dem flyttet, rettet eller slettet. 

Rett til innsyn

Én gang i året kan du kostnadsfritt be om informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret hos oss, formålene med behandlingen av disse personopplysningene og informasjon om hvor personopplysningene er innhentet. 

En forespørsel om å få tilsendt disse opplysningene må være skriftlig og sendes til oss på adressen nedenfor: 

WA WallVision AB
ved personvernombud
Box 1
501 13 Borås, Sverige

For å kunne finne personopplysningene dine, samt kunne sende dem til deg, trenger vi navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Angi også hvilken e-postadresse du vil ha informasjonen sendt til, samt hvilket passord du vil at den komprimerte filen skal ha.

For å sikre at det bare er du som får innsyn i disse opplysningene, er det viktig at du i tillegg til signatur også sender en kopi av godkjent legitimasjon sammen med forespørselen.

Rett til retting

Vi har ansvaret for at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager at vi har feil opplysninger om deg, har du imidlertid rett til å be oss om å rette disse opplysningene. Du har også rett til å komplettere med personopplysninger du mener at mangler, og som er relevante for det formålet vi har med behandlingen av personopplysningene dine.

Hvis opplysningene blir rettet på anmodning fra deg, vil vi informere dem vi har utlevert opplysningene til, om at opplysningene er rettet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det viser seg å være umulig eller være altfor arbeidskrevende. Hvis du ber om det, vil vi informere deg om hvem rettelsen er utlevert til.

Rett til sletting

Vi lagrer kundeopplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Når avtalen mellom oss opphører, slettes de, med mindre loven krever at vi lagrer dem lenger (for eksempel regnskapsloven).

Som kunde har du alltid rett til å henvende deg til oss og be om at personopplysningene dine slettes. I følgende tilfeller må personopplysninger slettes:

  • Hvis personopplysningene ikke lenger trengs til de formålene vi har innhentet og behandler dem for.
  • Hvis behandlingen utelukkende er basert på ditt samtykke, og du trekker tilbake dette samtykket.
  • Hvis behandlingen skjer med henblikk på direkte markedsføring, og du protesterer mot behandling av personopplysningene.
  • Hvis du protesterer mot den behandlingen av personopplysninger som skjer etter en interesseavveining, og det ikke finnes berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse.
  • Hvis personopplysningene ikke behandles i henhold til reglene.
  • Hvis sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Klage

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende personvernlovgivning, bør du snarest mulig rapportere det til oss. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.


Informasjonskapsler (Cookies)

For å forsikre oss om at du får mest mulig relevant informasjon og best mulig service når du bruker våre og våre samarbeidspartneres nettjenester, innhentes det informasjon ved hjelp av såkalte informasjonskapsler på dine enheter.

Handlekurv

Your shopping cart is empty.
Bokmål
Close

Søk