Tapetsere hjørner

Grunnen til at man ikke bør tapetsere gjennom eller over hjørner med hele lengder, er at det vanligvis er ujevnheter akkurat i hjørnene. Dette kan gjøre at hjørnet bukter seg. Det finnes selvsagt flere forskjellige måter å tapetsere hjørner på. Her viser vi en av dem.

Slik tapetserer du ytterhjørne

 1. Begynn med å trekke opp en tapetlengde på vanlig måte, slik at mønsteret passer med foregående lengde. Marker nede og kapp lengden med en margin på minst 10 cm.

 2. Mål avstanden fra foregående tapetkant og frem til hjørnet. Legg til ca. 20 mm.

 3. Klipp eller skjær løs en loddrett remse fra den avkappede tapetlengden, tilsvarende avstanden mellom tapetkanten og hjørnet + 20 mm.  Klipp/skjær på venstre side hvis du tapetserer mot høyre, på høyre side hvis du tapetserer mot venstre). La det overflødige bli værende oppe og nede.

 4. Stryk lim på veggen og hjørnet med pensel og rulle, tilpass mønsteret på den tilklipte lengden og klipp et snitt i over- og nederkant akkurat i hjørnet, slik at du enkelt kan brette og feste lengden rundt hjørnet.  Bruk fingrene og tapetverktøyet til å trykke remsen på plass og fjerne eventuelle luftbobler.

 5. Merk opp en ny loddlinje med vaterpasset akkurat som du gjorde for å lodde inn den aller første lengden, og sett denne linjen så langt inn på den nye veggen at den havner helt inntil den delen du skal sette opp nå. Bruk en pensel og stryk først lim på fremsiden av den første tapetlengden som du skal overlappe, og bruk deretter rullen til å påføre lim på veggflaten.

 6. Ta nå den resterende delen av den tapetlengden du nettopp klipte remsen fra, sett den ved den forrige remsen med en overlapping på 10-15 mm, og lodd inn mot linjen du har tegnet.

 7. Sett tapetlengden ca. 5 mm inn fra hjørnet. Ellers er det fare for at den rives opp hvis man går mot hjørnet. Tilpass mønsteret så godt som mulig mot den foregående tapetlengden (her kan det ikke bli helt perfekt, pga. overlappingen).

 8. Vask bort overflødig lim i skjøter og mot lister med en våt svamp.

Slik tapetserer du innerhjørne

 1. Begynn med å trekke opp en tapetlengde på vanlig måte, slik at mønsteret passer med foregående lengde. Marker nede og kapp lengden med en margin på minst 10 cm.

 2. Mål avstanden fra foregående tapetkant og frem til hjørnet. Legg til ca. 20 mm.

 3. Klipp eller skjær løs en loddrett remse fra den avkappede tapetlengden, tilsvarende avstanden mellom tapetkanten og hjørnet + 20 mm.  Klipp/skjær på venstre side hvis du tapetserer mot høyre, på høyre side hvis du tapetserer mot venstre). La det overflødige bli værende oppe og nede.

 4. Bruk en pensel og stryk lim på hjørnet samt noen cm inn på neste vegg, tilpass mønsteret og fest remsen gjennom hjørnet. Bruk fingrene og tapetverktøyet til å trykke remsen på plass og fjerne eventuelle luftbobler. Klipp gjerne et snitt oppe og nede akkurat i hjørnet, så blir det enklere å trykke tapetet inn i hjørnet ved tak- og gulvlist. Skjær av nede og oppe.

 5. Merk opp en ny loddlinje med vaterpasset akkurat som du gjorde for å lodde inn den aller første lengden, og sett denne linjen så langt inn på den nye veggen at den havner helt inntil den delen du skal sette opp nå. Stryk først på lim med penselen på fremsiden av den forrige tapetlengden som nå sitter i hjørnet, og som du skal overlappe. Bruk deretter rullen til å påføre lim på veggflaten.

 6. Ta nå den resterende delen av den tapetlengden du nettopp klipte remsen fra, sett den ved den forrige remsen i hjørnet med en overlapping på 10-15 mm, og lodd inn mot linjen du har tegnet. Tilpass mønsteret så godt som mulig i hjørnet (her kan det ikke bli helt perfekt, pga. overlappingen).

 7. Skjær av nede og oppe. Vask bort overflødig lim i skjøter og mot lister med en våt svamp. Ferdig! Nå er det bare å fortsette som vanlig, lengde for lengde.

Handlekurv

Your shopping cart is empty.

Meny

Close

Søk