om boråstapeter

Miljø & bæredygtighed

Vores vision for en smukkere verden – et ansvarligt miljøarbejde og en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed er hjertesager for os.
 

DESIGN

Bæredygtigt, naturligvis

Hos Boråstapeter er vi en af de få svenske tapetproducenter, der har al vores produktion i Sverige. I Viared uden for Borås skabes tapeter hele vejen fra idéskitse til færdigt produkt. Det giver os stor kontrol over processen og dermed også muligheden for at påvirke og tage ansvar i alle led. Vi har haft mere end 100 år til at forfine det, vi gør, og hvordan vi gør det. Det gælder stort og småt, design og materialevalg, produktion og logistik, energi og genanvendelse. Et ansvarligt miljøarbejde og en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed er hjertesager for os.

Helhedsorienteringen indebærer dels det selvfølgelige, nemlig miljøhensynet – at minimere miljøpåvirkningen, overholde miljølovgivningen og samtidig udvikle flere forskellige måder at bidrage til en bedre verden på. Dels indebærer det omtanke for menneskene, dem der arbejder i produktionen og dem, der lever i miljøer, hvor vores tapeter findes.

bt_2339_sustainability_img1.jpg
bt_2339_sustainability_img2.jpg

Og desuden: holdbarhed over tid. Vi stræber efter produkter, der holder længe, både i stil og kvalitet.

Vores produkter fødes i et designtanke – og allerede der lægger vi stor vægt på holdbarheden. Vi følger og skaber trends, men sigter efter mønstre og farver, der kan leve og værdsættes over tid. Vi graver også gerne i vores store historiske arkiv. Der findes mange klassiske kollektioner at blive inspireret af og genanvende.

Holdbarhed i alle led er Boråstapeters løfte. Det er en prioriteret sag, vi overvåger omverdenen med interesse og nysgerrighed – og arbejder konstant for at blive bedre.

material

Med sans for materialet

Vores tapeter er enten af papir eller non-woven materialer. Grundpapiret i vores tapeter er en blanding af mekanisk ubleget masse og kemisk blegede masse for at give de bedste produktegenskaber. Den blegede masse består af såkaldt ecf-masse, Elemental Chlorine Free. Grundpapiret er pvc-frit og bearbejdes så miljøvenligt som muligt. Non-woven tapeterne er baseret på en blanding af cellulose og polyesterfiber. For flertallet af kvaliteterne er cellulosen af tcf-kvalitet, Totally Chlorine Free, og for øvrige ecf.

Ingen opløsningsmiddelbaserede farver anvendes, kun vandbaserede trykfarver, som er fri for pvc, miljøskadelige og allergifremkaldende stoffer samt tungmetaller, noget som ikke er en selvfølge i alle lande.

Tapeten får ofte en overfladebehandling for at blive mere holdbar; tåle pletter bedre og være lettere at vaske af. Formålet kan også være at give en særlig overfladefinish eller udseende. I dette lag indgår hovedsageligt vandbåren akrylplast og matningsmidler.

bt_2339_sustainability_img5.jpg
bt_2339_sustainability_img3.jpg

Alt emballagemateriale er genanvendeligt. Tapetrullen er omsluttet af en tynd polyolefinfilm, og kasserne er af bølgepap. Selv tapeterne kan genanvendes som energi ved forbrænding og betragtes ikke som miljøfarligt affald.

Fabrikken arbejder naturligvis med løbende forbedringer inden for hele miljøområdet. Det betyder at følge udviklingen for at finde endnu bedre materialeløsninger. Det betyder også at vælge råvarer og leverandører med omhu. Hovedleverandøren driver en miljøvenlig skovbrug uden klippefældninger og med omhyggelig genplantning, der bidrager til at binde kuldioxid og reducere den globale opvarmning.

6,35

Omtrent så mange millioner liter vand renses hvert år i Boråstapetfabrikkens eget renseanlæg.2,2

Så mange millioner kilo farve per år anvendes, når vi skaber vores mønstre. Overskydende farve spares og genanvendes til nye nuancer takket være vores dygtige farveblandere.124

I Borås Tapetfabriks eget renseanlæg renses hvert år svarende til 124 personers årsforbrug af vand.


produktion

Vores arv farver os

Boråstapeter har sin base i Viared uden for Borås, og det er også her, produktionen findes hos Borås Tapetfabrik. Vores muligheder for løbende at forbedre produktionsprocessen ud fra et bæredygtighedssynspunkt er derfor store; vi har ganske enkelt et overblik, der giver kontrol. Både rent geografisk og processmæssigt.

Da råvarer og processer i så høj grad er uskadelige for miljøet fra starten, er der ikke behov for avancerede kemiske renseanlæg med røggasfiltre eller lignende i produktionsprocessen. Fabrikken klimakompenserer også for de udledninger, der alligevel sker. Al købt elektricitet er desuden vedvarende.

Fabrikken har stort fokus på at reducere energiforbruget hos både leverandører og i egen produktion.

bt_2339_sustainability_img7.jpg
bt_2339_sustainability_img6.jpg

En stor del af den energi, der anvendes, herunder til trykning og tørring, genanvendes gennem varmeveksling og opvarmer faciliteterne.

For at yderligere tage hånd om naturen og omgivelserne har fabrikken opført sit eget vandrensningsanlæg. Her adskilles alle farverester fra processpildevandet, så kun rent og kontrolleret klart vand spules ud i det kommunale kloaknet til endelig rensning. Alle udledninger måles og kontrolleres og ligger under alle gældende grænseværdier.

Fabrikken arbejder systematisk med konstante forbedringer med henblik på at optimere produktionen og minimere spild og affald. Affaldet, der ikke kan genanvendes, genanvendes gerne til varme og energi i det kommunale fjernvarmeanlæg og erstatter dermed behovet for andre fossile brændstoffer.

TRANSPORT

Leverancer med omtanke

Vores miljøansvar stopper ikke, når vores tapeter forlader fabrikken. Tværtimod. Transport er et af de områder, hvor vi kan tage stort ansvar, både i, hvordan vores leverancer pakkes, og hvordan logistikken organiseres, samt hvilke samarbejdspartnere vi vælger.

Alt tapetpapir købes for eksempel fra Nordeuropa for at mindske miljøpåvirkningen.

Boråstapeters transportstrategi bygger på, at vi har produktionen samlet et sted. Det bidrager til, at vi kan organisere leverancerne, så transporterne bliver så få som muligt, og miljøpåvirkningen mindskes.

bt_2339_sustainability_img8.jpg
bt_2339_sustainability_img9.jpg

Alle transporter udgår fra Boråstapeters lager, som ligger i nær tilknytning til fabrikken. Vi er glade for, at den logistikpartner vi arbejder med i Sverige, DB Schenker, dedikeret arbejder med miljøspørgsmål og løsninger inden for såkaldt grøn logistik, og derfor ses som en pioner i transportbranchen.

For internationale leverancer samarbejder vi med FedEx og UPS, også et logistikfirma, som deler vores værdier hvad angår bæredygtige løsninger med mindre miljøpåvirkning.

Miljøvenlige transportmetoder og brændstoffer, samtransporter og kompensation for kuldioxidudledning er variable, der mindsker vores påvirkning på miljøet.

 

600

I 2019 leverede vi over 600 ton brændbart materiale til det lokale fjernvarmeværk, som omdannede det til varmt vand til at opvarme byens boliger med.


 

208,7

208,7 millioner hektar skov i verden er i dag FSC-certificerede. Fra disse skove kommer materialet, som vores tapeter fremstilles af. Det garanterer blandt andet genplantning og rimelige arbejdsforhold.


4

4 dm3, så lille er den gennemsnitlige transportvolumen per kilo tapet inklusiv emballage. Med optimerede volumener kan vi reducere antallet af transporter og dermed belaste miljøet mindre.


CERTIFIKATER

Garanteret ansvarligt

Produktionen styres og reguleres af en række certifikater og mærkninger, der garanterer blandt andet miljøansvar, sikkerhed, sundhed og højeste klasse. De omfatter også ting som emissioner, mønsterbeskyttelse og adfærdskodeks.

FSC®, Forest Stewardship Council, er et af de vigtigste certifikater i vores branche. Det betyder, at fabrikken udelukkende bruger FSC-certificeret materiale fra bæredygtigt skovbrug med sporbart oprindelse, hvilket betyder, at vi ved, at hvert træ, der bliver til tapet, erstattes af et nyplantet træ. FSC-certifikatet garanterer også, at hele produktionskæden beskytter biodiversitet, økologisk værdifulde miljøer og kulturarv samt overholder aftalefæstede og sikre arbejdsforhold for medarbejderne.

Vores tapeter er CE-mærket, hvilket blandt andet garanterer, at kravene til miljø, sikkerhed og sundhed overholdes.

Al produktion følger og overgår de europæiske miljøkrav og branchens egne produktkrav, som er fastsat af IGI, den internationale brancheorganisation for tapetproducenter.

bt_2339_sustainability_img11.jpg
bt_2339_sustainability_img10.jpg

Tapeterne er også brandklassificeret i henhold til gældende produktstandard. For at sikre et godt indeklima er produkterne også testet og opfylder blandt andet produktkravet for emissioner af flygtige organiske forbindelser i henhold til gældende byggematerialeklassificering, M1 Emission Class For Building Material.

Vores produkter er også certificeret hos Sunda hus og Byggvarubedömningen.

bt_2339_sustainability_symboler_img.png

{"blockSystemId":"eec99688-32fd-41a7-9b1b-a65666605650"}