Tietoa Boråstapeter-yhtiöstä

Ympäristö ja kestävä kehitys

Visiomme kauniimmasta maailmasta. Ympäristötyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat sydäntämme lähellä.
 

DESIGN

Kestävää, luonnollisesti

Boråstapeter on yksi harvoista ruotsalaisista tapetinvalmistajista, joiden koko tuotanto on yhä Ruotsissa. Tapetit valmistetaan Viaredissa Boråsin ulkopuolella, aina ensimmäisestä luonnostelusta valmiiksi tuotteeksi asti. Näin koko tuotantoprosessi on hallinnassamme ja pystymme vaikuttamaan ottamaan vastuun sen kaikista osista. Meillä on takanamme yli 100 vuotta historiaa, aikana olemme jalostaneet toimintatapamme. Se koskee niin pieniä kuin suuriakin asioita, suunnittelua ja materiaalivalintoja, tuotantoa ja logistiikkaa sekä energiankäyttöä..

Kestävyystyö pitää sisällään osittain itsestään selviä asioita, kuten ympäristön huomioimista: minimoimme ympäristövaikutukset, noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja kehitämme erilaisia tapoja tehdä maailmasta parempi paikka. Toisaalta se tarkoittaa myös ihmisistä huolehtimista, jotta tuotannossamme työskentelevillä ja tapettiemme käyttäjillä olisi hyvä olla. Sen lisäksi kestävä kehitys tarkoittaa pitkäaikaisuutta. Pyrimme valmistamaan tuotteita, jotka kestävät pitkään sekä tyylinsä että laatunsa puolesta.

bt_2339_sustainability_img1.jpg
bt_2339_sustainability_img2.jpg

Tuotteemme luodaan design edellä – ja keskitymme jo siinä vaiheessa kestävään kehitykseen. Seuraamme ja luomme trendejä, mutta tavoitteenamme ovat kuosit ja värit, jotka kestävät aikaa.

Hyödynnämme mielellämme myös suurta historiallista arkistoamme. Se sisältää runsaasti klassisia mallistoja, joista voi hakea inspiraatiota ja joita voi hyödyntää.

Kestävyys kaikessa toiminnassa on Boråstapeterin lupaus. Se on meille ensisijaisen tärkeää. Tarkkailemme ympäröivää maailmaa mielenkiinnolla ja uteliaisuudella, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

MATERIAALI

Ymmärrys materiaaleista

Tapettimme valmistetaan joko paperista tai non-woven-materiaalista. Tapettiemme peruspaperi on sekoitus mekaanisesti valkaisematonta massaa ja kemiallisesti valkaistua massaa, millä varmistetaan tuotteen parhaat mahdolliset ominaisuudet. Valkaistu massa on niin sanottua ecf-massaa (Elemental Chlorine Free). Peruspaperi ei sisällä pvc:tä ja se työstetään niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. Non-woven-tapetit valmistetaan selluloosan ja polyesterikuitujen seoksesta. Monissa tuotteissa selluloosa on tcf-laatuista (Totally Chlorine Free) ja muissa ecf-laatua.

Emme käytä liuotinpohjaisia väriaineita, vaan yksinomaan vesipohjaisia painovärejä, jotka eivät sisällä pvc:tä, ympäristölle haitallisia tai allergiaa aiheuttavia aineita tai raskasmetalleja. Tämä ei ole itsestään selvää kaikissa maissa.

Tapeteille tehdään usein pintakäsittely kestävyyden, roiskeiden kestävyyden ja pesemisen helpottamisen vuoksi. Tarkoituksena voi myös olla tietty pintakuvio tai ulkonäkö. Tähän pintakerrokseen käytetään pääasiassa vesipohjaista akryylimuovia ja himmennettä.

bt_2339_sustainability_img5.jpg
bt_2339_sustainability_img3.jpg

Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää. Tapettirulla pakataan ohueen polyolefiinikalvoon ja pahvipakkaukset ovat aaltopahvia. Itse tapetit voi kierrättää energiajätteenä. Niitä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi jätteeksi.

Teemme tehtaallamme jatkuvaa kehitystyötä kaikkien ympäristöseikkojen suhteen. Seuraamme alan kehitystä ja pyrimme löytämään yhä parempia materiaaliratkaisuja. Se tarkoittaa myös sitä, että valitsemme tavarantoimittajat huolella. Pääasiallinen tavarantoimittajamme hoitaa metsää vastuullisesti ilman avohakkuita ja istuttaa uusia puita, mikä sitoo hiilidioksidia ja vähentää ilmaston lämpenemistä.

6,35

Näin monta miljoonaa litraa vettä puhdistetaan joka vuosi Boråstapeterin omalla puhdistamolla.2,2

Näin monta miljoonaa kiloa väriainetta käytetään vuosittain kuosiemme luomiseen.Yli jäävä väriaine säästetään ja käytetään uudelleen uusina väreinä osaavien värien sekoittajiemme toimesta.124

Boråstapeterin oma puhdistamo puhdistaa vuosittain yhtä paljon vettä kuin 124 ihmistä käyttäisi vuodessa.


TUOTANTO

Perintömme näkyy toiminnassamme

Boråstapeter toimii Viaredissa Boråsin kaupungin ulkopuolella, missä myös tapettitehtaamme on. Pystymme tehokkaasti kehittämään tuotantoprosessiamme kestävän kehityksen näkökulmasta, sillä hallinnoimme koko prosessia itse. Sekä maantieteellisesti että prosessin kannalta.

Koska raaka-aineet ja prosessit eivät ole ympäristölle haitallisia, emme tarvitse tuotantoprosessissa monimutkaisia kemiallisia puhdistuslaitoksia, savukaasunkerääjiä tai vastaavia. Kompensoimme tehtaan päästöt, joita toiminnastamme aiheutuu ja käytämme yksinomaan uusiutuvaa sähköä.

Panostamme merkittävästi energiankäytön vähentämiseen sekä tavarantoimittajilla että omassa tuotannossamme. Suuri osa energiasta, joka käytetään muun muassa painoon ja kuivaukseen, voidaan kierrättää lämmönsiirtimen avulla tilojen lämmitykseen.

bt_2339_sustainability_img7.jpg
bt_2339_sustainability_img6.jpg

Olemme rakentaneet tehtaalle oman vedenpuhdistamon luonnosta ja ympäristöstämme huolehtimiseksi. Siellä tuotannon jätevedestä erotellaan kaikki väriainejäämät, jolloin kunnalliseen viemäriverkostoon päätyy vain puhdasta vettä. Kaikkia päästöjä seurataan ja ne mitataan. Ne alittavat kaikki voimassa olevat raja-arvot.

Tehtaalla tehdään jatkuvaa parannustyötä tuotannon tehostamiseksi ja ylijäämän ja jätteen vähentämiseksi. Jäte, jota ei voida hyödyntää kierrossa, käytetään lämmön- ja energiantuotannossa kunnallisessa kaukolämpölaitoksessa, jossa ne korvaavat fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

KULJETUKSET

Huolella suunnitellut toimitukset

Ympäristövastuumme ei lopu siihen, kun tapetit lähtevät tehtaalta. Päinvastoin. Kuljetukset ovat yksi osa-alue, jolla me tuottajana pystymme ottamaan vastuuta monista asioista, lähtien toimitusten pakkaamisesta ja logistiikan järjestämisestä aina yhteistyökumppaneiden valintaan.

Hankimme esimerkiksi kaiken tapettipaperin Pohjois-Euroopasta, jotta pystymme vähentämään ympäristövaikutuksia.

Boråstapeterin kuljetusstrategia pohjaa yhdelle paikalle keskitettyyn tuotantoon. Sen ansiosta pystymme järjestämään toimitukset niin, että niitä tarvitaan mahdollisimman vähän. Näin ympäristövaikutus pienenee.

bt_2339_sustainability_img8.jpg
bt_2339_sustainability_img9.jpg

Kaikki kuljetukset lähtevät Boråstapeterin varastosta, joka sijaitsee tehtaan lähellä. Ruotsissa käyttämämme logistiikan yhteistyökumppani db Schenker on myös ilahduttavasti omistautunut ympäristökysymyksille ja kehittää niin kutsuttua vihreää logistiikkaa alan pioneerina.

Kansainväliset toimitukset hoitaa ups, joka jakaa myös arvomme kestäviin ratkaisuihin ja pienempään ympäristövaikutukseen liittyen.

Ympäristöystävälliset kuljetustavat ja polttoaineet, yhteisrahdit ja hiilidioksidipäästöjen kompensointi vähentävät ympäristövaikutustamme.

600

Vuonna 2019 toimitimme yli 600 tonnia poltettavaa materiaalia paikalliselle kaukolämpölaitokselle, jossa se käytetään lämpimän veden tuottamiseen. Vedellä l ämmitetään puolestaan kaupungin asuntoja.208,7

208,7 miljoonaa hehtaaria maailman metsistä on nykyään FSC-sertifioituja. Tapettiemme raaka-aineet tulevat näistä metsistä. Näin varmistetaan muun muassa uusien puiden istutus ja hyvät työehdot.4

Yhden tapettikilon kuljetustilavuus pakkauksineen on keskimäärin vain 4 dm3. Tilavuuksien optimointi voi vähentää kuljetusten määrää ja siten kuormittaa ympäristöä vähemmän.


SERTIFIKAATIT

Taattua vastuullisuutta

Tuotantoa ohjaavat ja säätelevät erilaiset sertifioinnit ja merkinnät, jotka takaavat muun muassa ympäristövastuun, turvallisuuden, terveyden ja korkean laadun. Ne koskevat myös päästöjä, kuosien suojaa ja eettisiä toimintatapoja.

FSC®, Forest Stewardship Council, on yksi tärkeimmistä alan sertifioinneista. Tehtaalla käytetään yksinomaan FSC-sertifioitua, alkuperältään jäljitettävää materiaalia kestävästi hoidetuista metsistä. Tiedämme, että jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan uusi. FSC-sertifiointi tarkoittaa myös, että koko tuotantoketjussa huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta, ekologisesti ja kulttuurisesti arvokkaista ympäristöistä sekä hyvistä työehdoista.

Tapettimme ovat CE-merkittyjä, mikä tarkoittaa, että ne täyttävät ympäristölle, turvallisuudelle ja terveydelle asetetut vaatimukset.

Tuotantomme täyttää ja ylittää eurooppalaiset ympäristövaatimukset ja kansainvälisen tapetinvalmistajien järjestön IGI:n asettamat alan omat tuotantovaatimukset.

bt_2339_sustainability_img11.jpg
bt_2339_sustainability_img10.jpg

Tapetit on myös paloluokiteltu voimassa olevien tuotestandardien mukaisesti. Tuotteet on testattu hyvän sisäympäristön takaamiseksi ja ne täyttävät muun muassa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä koskevat tuotevaatimukset voimassa olevan rakennusmateriaaliluokituksen mukaan (M1 Emission Class For Building Material).

Tuotteillamme on myös Sunda hus- ja Byggvarubedömningen -sertifiointi.

bt_2339_sustainability_symboler_img.png

{"blockSystemId":"eec99688-32fd-41a7-9b1b-a65666605650"}