Generelle vilkår

Ved å bestille bekrefter du har du har lest gjennom og godtar å være bundet av disse brukervilkårene. Du gir også ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine i henhold til retningslinjene for personvern som er å finne nedenfor.

Generelt om Boråstapeter

For å kunne handle hos Boråstapeter må du være minst 18 år og ha myndighet til å inngå avtaler.

Disse generelle kjøpsvilkårene spesifiserer hvilke regler som gjelder når du bestiller varer hos oss. Med betegnelsene «vi», «våre», «vårt» og «oss» nedenfor, menes Boråstapeter. Ved å krysse av for at du godkjenner vilkårene våre, godtar du at du er bundet av den til enhver tid gjeldende versjonen av disse.

Siden forskjellige skjermer og individuelle skjerminnstillinger påvirker fargegjengivelsen, kan vi ikke garantere at fargenyansene på varene stemmer overens med bildene som vises når du som forbruker besøker nettstedet vårt. Vi tar forbehold om eventuelle trykk- og skrivefeil.

Avtaleparter og betalingsvilkår

Varer som er på lager, ankommer normalt utleveringsstedet i løpet av én til fire dager. Hvis du bestiller før kl. 14, får du som oftest varen allerede neste dag.

Du velger betalingsmåte og levereringsalternativ i kassen. Partnerens vilkår gjelder. Når kjøpet er gjennomført, får du en ordrebekreftelse på e-post. E-posten kommer som oftest med én gang, men hvis det er stor trafikk på serveren, kan det ta litt tid. Ta eventuelt en kikk i søppelpostmappen din i tilfelle e-posten kan ha havnet der.

For å handle hos oss må du ha fylt 18 år eller ha fått tillatelse fra en foresatt.

Alle priser er angitt inkludert 25 % mva.

Registrering og håndtering av personopplysninger

Registrering hos Boråstapeter er gratis og det er ingen kjøpsforpliktelser. Når du bestiller, må du fylle ut registreringsskjemaet med en del opplysninger. Opplysningene inkluderer navn, adresse og kontaktopplysninger, herunder en gyldig e-postadresse.

Vi behandler opplysningene dine for blant annet å kunne oppfylle avtalen med deg og levere varene dine. Vi vil også bruke opplysningene til å sende deg tilbud og informere deg om nye produkter eller tjenester. Personopplysningene dine kan dessuten komme til å bli overført fra oss og til andre selskaper i konsernet, og til den/de forhandlerne du velger å bruke. Når du oppgir opplysningene dine i forbindelse med bestilling, godtar du samtidig at vi behandler personopplysningene dine på denne måten i henhold til den svenske personopplysningsloven (1998:204).

Hvis du ønsker å trekke samtykket tilbake – enten helt eller delvis – kan du gjøre dette ved å gi oss beskjed om det skriftlig. Adressen finner du under retningslinjene for personvern nedenfor. Hvis tilbaketrekkingen av samtykket gjør det vanskelig for oss i Boråstapeter å oppfylle avtalen eller andre forpliktelser, kan vi nekte levering eller si opp avtalen med umiddelbar virkning. Hvis du vil vite mer om vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på adressen nederst på siden.

Tilbud og nyheter kan formidles via direkte postutsendelser eller på annen måte. Boråstapeter sender derimot ingen reklame på e-post eller SMS/MMS uten at du uttrykkelig har bedt om det, for eksempel ved å takke ja / aktivt legge igjen e-postadressen din for å bestille nyhetsbrev eller SMS-varsling om at tapetet ditt har ankommet butikken.

Bestillinger og leveringsvilkår

Samtlige produkter på nettstedet vårt selges til den prisen (inkludert merverdiavgift) som er angitt på nettstedet, så langt beholdningen rekker. Vi kan ikke garanterte at utsolgte produkter vil bli levert senere eller kan erstattes av lignende produkter, og kan derfor avslå en ordre helt eller delvis.

Vi er ikke bundet av bestillingen før vi har bekreftet den. Bekreftelsen sendes på e-post og gjelder også dersom den sendes til feil e-postadresse. Normal leveringstid er én til fire virkedager fra du har fått ordrebekreftelsen. Hvis du ikke har mottatt noen varer etter ti dager, har det skjedd en feil. Vi ber deg i så fall om å kontakte oss på order@borastapeter.com og oppgi ordrenummeret ditt som referanse.

Når bestillingen er sendt, vil du motta en bekreftelse på e-post med sporingsnummer hos den valgte speditøren. Husk at lenken aktiveres når speditøren henter pakken, og at det først da blir mulig å følge bestillingen via lenken.

Hvis produktet ikke kan leveres innenfor normal leveringstid, vil vi orientere deg om mulig leveringsdato, så snart som mulig.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til bestillingen. Vi nås enklest på info@borastapeter.com.

Tapetkalkulatoren er et verktøy du kan bruke til å beregne hvor mange tapetruller du trenger. Kalkulatoren beregner hele vegger og tar ikke hensyn til vinduer, dører eller ligende. Vi anbefaler å ta vare på eventuelle tapetrester, gjerne en hel rull, i tilfelle det skulle oppstå skader på tapetet i ettertid. Ettersom hver serie har en unik innfarging (batchnummer), er det ikke sikkert at et eventuelt erstatningstapet vil ha samme farge som tapetet du har fra før.

Angrerett og returer

Du har 14 dagers angrerett på alle våre tapeter (gjelder ved ubrutt forpakning). Hvis du registrerer returen i løpet av 14 dager fra da du mottok bestillingen, refunderer vi hele beløpet minus returfrakten 129 NOK. Vi tar ikke imot returer av tapetprøver eller delbestillinger av tapetruller eller artikler som er spesiallaget for deg.

Kontakt kundeservice på order@borastapeter.com hvis du vil registrere en retur:
OBS! Oppgi følgende opplysninger i e-posten:

Ordrenummer:
Artikkelnummer:
Batch (tydelig angitt på tapetets etikett):
Antall:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Returårsak:

Du vil da få tilsendt en returfraktseddel og en følgeseddel på e-post. Disse skal brukes når du returnerer varene. Uregistrerte returer godkjennes ikke og heller ikke returer sendt til utleveringsstedet. Hvis du har spørsmål angående returvilkårene, kan du kontakte kundeservice på order@borastapeter.com.

Reklamasjoner

Hvis du finner feil på produktene, ber vi deg om å sende ordrenummeret og dokumentasjon med bilde og en beskrivelse av feilen til order@borastapeter.com så snart som mulig. Vi vil da kontakte deg med en plan for videre tiltak, vanligvis i løpet av én virkedag. Skulle du være så uheldig at et produkt er defekt eller skadet ved levering, erstatter vi det selvsagt med et feilfritt og helt produkt.

Vi anbefaler å alltid kontrollere produktet for feil og transportskader før oppsetting. Dette er viktig fordi vi ikke gir erstatning for tilknyttede kostnader (som kostnader til håndverkere eller erstatning for medgått tid) som for eksempel kan påløpe ved feilaktig oppsetting. Vi gir heller ikke erstatning for eventuelle kostnader i forbindelse med ny tapetsering dersom produktet er defekt.

Reklamasjoner skal gjøres innen rimelig tid, og det er opp til kjøperen å bevise at feilen skyldes produktet. Hvis du har handlet via en forhandler, kontakt dem for retur og reklamasjon.

Fraktkostnader

Med mindre noe annet er angitt i bestillingen eller på annen måte er avtalt, må du som kunde dekke fraktkostnadene.

Avslutning

Vi har rett til å avslutte kundekontoen din hos oss hvis du bryter disse brukervilkårene.

Overdragelse

Kundekontoen din hos Boråstapeter er personlig og kan ikke overdras til en tredjepart. Vi har rett til å overdra samtlige eller visse rettigheter (for eksempel retten til betaling) og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til andre. Vi har også rett til å engasjere underleverandører for å oppfylle forpliktelsene våre.

Endringer i vilkårene

Endringer i eller tillegg til disse vilkårene trer i kraft én måned etter at de nye vilkårene er publisert på nettstedet vårt. Vi kan imidlertid alltid vedta endringer med umiddelbar virkning dersom disse skyldes lover, forordninger eller myndigheters vedtak. Hvis du ikke godtar endringer i eller tillegg til disse brukervilkårene, har du rett til å si opp kundekontoen din ved å sende et skriftlig varsel til adressen nederst på siden. Hvis du ikke sier opp kontoen, anses du å ha godtatt de nye vilkårene.

Opphavsrett

Alle bilder, tekster og annet innhold på nettstedet vårt er beskyttet av opphavsrett, varemerkebeskyttelse og andre immaterialrettslige lover og regler. Dersom ikke annet er angitt, er alt stoff på nettstedet vår eksklusive eiendom. Du kan med andre ord ikke ta bildene våre og bruke dem i en annen sammenheng.

Force majeure

Partene er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tap som skyldes omstendigheter som den relevante parten ikke rår over, og som i betydelig grad forvansker oppfyllelsen av den aktuelle forpliktelsen eller betyr at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å oppfylle den. Dersom en part ønsker å påberope seg slike omstendigheter, skal den andre parten underrettes omgående.

Ufravikelige lovbestemmelser

Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som unntak fra eller bortfall av ufravikelige lovbestemmelser som gjelder ved kjøp i henhold til disse vilkårene.

Tvister

Tvister i forbindelse med disse vilkårene skal avgjøres av en svensk domstol. Vi og forhandlerne våre følger som hovedregel anbefalingene fra den svenske forbrukermyndigheten Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Retningslinjer for personvern

Vi arbeider for å ivareta personvernet ditt i forbindelse med bruk av tjenestene våre. Vi har derfor retningslinjer som fastsetter hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes. Disse retningslinjene for personvern gjelder for kunder av alle Embellence Groups varemerker og tilhørende nettsider.

Hvem har ansvaret for personopplysningene dine?

Boråstapeter AB er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles internt i selskapet og av databehandlerne våre.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi innhenter personopplysninger som er nødvendige for å håndtere bestillinger fra kundene våre. De personopplysningene vi behandler, er de opplysningene du selv gir oss. I de fleste tilfeller vil dette være kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine??

 

 • for å håndtere bestillinger fra kundene våre
 • for å sende deg informasjon om leveringsstatus
 • for å kontakte deg ved levering av varene dine
 • for å svare på spørsmålene dine
 • for å oppdatere deg om produktene våre

 

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å ivareta ovennevnte formål, eller så lenge loven krever at vi gjør det. Deretter slettes personopplysningene dine.

Hvordan beskyttes opplysningene?

Vi iverksetter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i tråd med bransjestandard for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene vi behandler Bare en begrenset del av de ansatte har innsyn i opplysningene om deg, og deres behandling av opplysningene er strengt regulert.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hva vi gjør med personopplysningene dine, når og hvordan personopplysningene dine behandles, og hvorfor. Du har dessuten rett til innsyn i personopplysningene dine samt til å få dem flyttet, rettet eller slettet.

Rett til innsyn

Én gang i året kan du kostnadsfritt be om informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret hos oss, formålet med behandlingen av disse personopplysningene og hvor personopplysningene stammer fra.

Forespørsler om å få tilsendt slike opplysninger må gjøres skriftlig til adressen nedenfor:

Boråstapeter AB

att: Dataskyddsombud
Box 1
SE-501 13 Borås

For å kunne finne personopplysningene dine og sende dem til deg trenger vi navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Oppgi også hvilken e-postadresse du vil at informasjonen skal sendes til, samt hvilket passord du vil at den komprimerte filen skal ha.

For å sikre at det bare er du som får innsyn i disse opplysningene, er det viktig at du i tillegg til signatur også sender en kopi av godkjent legitimasjon sammen med forespørselen.

Rett til retting

Vi har ansvaret for at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Hvis du skulle oppdage at vi har feil opplysninger om deg, kan du be oss om å rette dem. Du har også rett til å komplettere med personopplysninger du mener at mangler, og som er relevante for vårt formål med behandlingen av personopplysningene dine.

Hvis opplysningene blir rettet på anmodning fra deg, vil vi informere dem vi har utlevert opplysningene til, om at opplysningene er rettet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det viser seg å være umulig eller altfor arbeidskrevende. Hvis du ber om det, vil vi informere deg om hvem rettelsene er utlevert til.

Rett til sletting

Vi lagrer kundeopplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Når avtalen mellom oss opphører, slettes de, med mindre loven krever at vi lagrer dem lenger (for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

 

 • Hvis personopplysningene ikke lenger trengs til de formålene vi har innhentet og behandlet dem for.
 • Hvis behandlingen utelukkende er basert på ditt samtykke, og du trekker tilbake samtykket.
 • Hvis behandlingen skjer med tanke på direkte markedsføring, og du motsetter deg behandling av personopplysningene.
 • Hvis du motsetter deg den behandlingen av personopplysninger som skjer etter en interesseavveining, og det ikke foreligger berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser.
 • Hvis personopplysningene ikke behandles i henhold til reglene.
 • Hvis sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 

Klager

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende personvernlovgivning, bør du snarest mulig rapportere det til oss. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

 

 

For å forsikre oss om at du får mest mulig relevant informasjon og best mulig service når du bruker våre og våre samarbeidspartneres nettjenester, innhenter vi informasjon ved hjelp av såkalte informasjonskapsler som lagres på datautstyret ditt.