Tekniska produkter

Här kan du läsa mer om våra våra tekniska produkter Recover, Easy Liner och Fiberduk. Dessa tapetseras upp under tapet eller färg för att få ett täckande och jämnt underlag. Alla tre är fria från PVC, mjukgörare och glasfiber. Kontakta din närmsta återförsäljare för att köpa våra tekniska produkter.

Recover
Renoveringstapet för ojämna ytor

Produktfakta Recover

En färdig glasfiberfri produkt som i de flesta fall kan ersätta bredspackling på underlag som struktur-tapeter eller glasfiberväv. Snabbt, enkelt och ergonomiskt får du en yta som är tapetserings- eller målningsbar. Recover är dimensionsstabil och kan vikas utan att den spricker. Recover är stöt och reptålig.

För väggar inomhus

Vikt: 310-350 g/m2
Rullstorlek: 0,97 x 10 m
Bärare: Fiberduk av polyester.
Yta: Dubbelsidig bestrykning av mineraltyp.
Innehåller inte PVC, mjukgörare eller glasfiber.

Uppsättningsanvisningar för Recover

 1. Kontrollera att produkten är utan synliga fel. Eventuella skador på första eller sista varvet har kompenserats med ökad rullängd.
 2. Väggarna ska vara torra och rena. Löst underlag tas bort. Större ojämnheter spacklas. Starkt sugande ytor kan behöva grundas.
 3. Applicera limmet flödigt (ca 0,5 l/m2) i ett jämt skick, använd roller på väggytor och pensel vid tak/golvlist. Limma gärna för två våder per gång, vänta ca 15 min före montering. Lägg rullen på golvet eller använd vävvagn. Fäst första våden.Testa på en mindre yta först för att se resultatet på ditt underlag.
 4. EasyUp Recover sätts kant-i-kant. Du kan också sätta upp den med överlapp och därefter skära igenom båda lagren för en perfekt skarv. 
 5. Vid hörn bör EasyUp Recover avslutas i hörnet. Gäller både ytter- och innerhörn. Vid innerhörn appliceras en fog innan målning.
 6. Släta ut EasyUp Recover med ett tapetverktyg. Undvik att trycka ned den i strukturen. Låt torka cirka ett dygn. Därefter kan du börja med tapetseringen/ målningen

Limrekommendation: 

Easy Liner
Renoveringstapet för ojämna ytor

Produktfakta Easy Liner

En färdig glasfiberfri produkt som kan ersätta bredspackling på underlag av lågstrukturstyp som strukturtapeter eller glasfiberväv. Snabbt, enkelt och ergonomiskt får du en yta som är tapetseringsbar.

För väggar inomhus

Rullstorlek: 1 m x 10,0 m / 0,6 m x 10,0 m
Bärare: Fiberduk av polyester och cellulosa.
Innehåller inte PVC, mjukgörare eller glasfiber.

Uppsättningsanvisningar för Easy Liner

 1. Kontrollera att produkten är utan synliga fel. Skulle fel upptäckas, avbryt arbetet och kontakta återförsäljaren. Om möjligt testa gärna på en mindre yta för att se resultatet på det underlag du ska täcka.
 2. För att Easy Liner ska fästa mot underlaget ska det vara torrt och rent. Avlägsna löst sittande tapet eller flagnande färg. Målade underlag ska tvättas med målartvätt eller liknande. Vid starkt sugande underlag kan en förlimning behövas.
 3. Applicera limmet i ett jämnt skikt på underlaget för 2 - 3 våder i taget. Beräknad limåtgång är ca 2 - 2,5 liter per rulle (förstärkt vävlim).
 4. Montera våderna kant i kant och pressa noggrant bort all luft med tapetverktyg.
 5. Vid hörn bör Easy Liner avslutas i hörnet. Gäller både ytter- och innerhörn.
 6. Släta ut EasyUp Easy Liner med ett tapetverktyg. Undvik att trycka ned den i strukturen. Renskär överskott med vasst verktyg. Låt torka helt (12 - 24 timmar) innan tapetsering.

Limrekommendation: 

Fiberduk
Grundering på rulle

Produktfakta Fiberduk

En förgrundad armerande fiberduk avsedd för övermålning. Produkten armerar sprickor och skarvar på tak och väggar inomhus samt förstärker ytan och ger ett helhetsintryck utan variationer i strukturen mellan spacklade ytor. Fiberduk är framställd av cellulosa och polyester.

För väggar inomhus

Vikt: 110 g/m2
Rullstorlek: 0,95 x 50 m / 0,95 x 10 m
Färgåtgång: Beroende av färgtyp och appliceringssätt.
Innehåller inte PVC, mjukgörare eller glasfiber.

Uppsättningsanvisningar för Fiberduk

 1. Kontrollera att produkten är utan synliga fel. Eventuella skador på första eller sista varvet har kompenserats med ökad rullängd.
 2. Väggarna ska vara torra och rena. Löst underlag tas bort. Större ojämnheter spacklas. Starkt sugande ytor kan behöva grundas.
 3. Rolla väggytor och pensla lim vid tak/ golvlist (på vägg ca. 1 dl/m2). Limma gärna för 2 våder per gång. Lägg rullen på golvet eller använd vävvagn. Fäst första våden.
 4. EasyUp Fiberduk sätts kant-i-kant. Du kan också sätta upp den med överlapp och därefter skära igenom båda lagren för en perfekt skarv.
 5. Vid vinkel (innerhörn) skär våden så att minst 5 mm kommer in på nästa vägg. Följande våd sätts med överlapp ända in i hörnet. Vid hörn (ytterhörn) låter man Fiberduken gå runt hörnet ca. 1 cm. Sätt nästkommande våd med överlapp.
 6. Släta ut EasyUp Fiberduk med ett tapetverktyg. Låt torka cirka ett dygn. Därefter kan du börja med tapetseringen/ målningen. Fiberduk är förgrundad och kan målas med vägg- eller takfärg utan grundmålning.

Limrekommendation: 

Kontakta din närmsta återförsäljare för att köpa våra tekniska produkter.

Hitta återförsäljare

Varukorg

Din varukorg är tom.

Meny

Close

Sök