Allmänna villkor

Genom att lägga en beställning bekräftar du att du har läst igenom – och accepterar att vara bunden av – dessa användarvillkor samt lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy nedan.

Allmänt om Boråstapeter

För att handla hos Boråstapeter måste du vara minst 18 år och behörig att ingå avtal.

I de här allmänna köpvillkoren finner du de regler som gäller när du beställer varor hos oss. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Boråstapeter AB. Genom att kryssa i att du godkänner våra villkor accepterar du att vara bunden av den vid var tid aktuella versionen av dessa.

Då olika skärmar och individuella skärminställningar påverkar färgåtergivning kan vi inte garantera att färgnyanserna på varorna stämmer överens med de bilder som visas när du som konsument besöker vår sajt. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Avtalspart & betalningsvillkor

När du registrerar ditt köp väljer du den återförsäljare du vill hämta och betala dina tapeter hos. Ditt paket finns hos vald butik inom 3 arbetsdagar (med reservation för att varan finns i lager) och 14 dagar framåt. Du ingår avtal med återförsäljaren när du hämtar ut och betalar tapeterna i butik. Ej uthämtat paket debiteras med 250 kr. Det är även återförsäljaren som hjälper dig med råd och tips kring tapetseringen samt tar hand om eventuella reklamationer.

Tapetprover köps och betalas alltid online direkt vid köptillfället.

Registrering & personuppgiftshantering

Registrering hos Boråstapeter är gratis och utan något krav på köp. När du beställer måste du lämna de uppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna inkluderar namn, adress och kontaktinformation, inklusive en fungerande e-postadress.

Dina uppgifter behandlas av oss i syfte att uppfylla vårt avtal med dig, att leverera dina produkter med mera. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och berätta om nya produkter eller tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att överföras mellan oss och andra bolag i vår koncern och till den/de återförsäljare du väljer. Genom att fylla i dina uppgifter i samband med att du beställer godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Om du vill återkalla samtycket kan du göra detta helt eller delvis genom ett skriftligt meddelande till oss, adressen finner du längre ner, under Integritetspolicy. Om ditt återkallande medför att det blir problem för oss på Boråstapeter att fullfölja avtalet eller andra förpliktelser så har vi rätt att vägra leverans av beställda produkter eller säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om du vill ha mer information kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen som du finner längst ner.
Erbjudanden och nyheter kan ske genom direktutskick via post eller på annat sätt. Boråstapeter skickar däremot ingen reklam till dig via e-post eller SMS/MMS utan att du först uttryckligen begär detta, exempelvis genom att tacka ja/aktivt lämna din mejladress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller få SMS-avisering när din tapet levererats till butiken.

Beställningar & leveransvillkor

Samtliga produkter på vår sajt säljs till det pris (inklusive mervärdesskatt) som anges på sajten så länge lagret räcker. Vi kan tyvärr inte garantera att slutsålda produkter levereras senare eller ersätts av liknande produkter och kan därför avböja en order, helt eller delvis. Om vi avböjer en order så gäller vårt avböjande även för tiden därefter.

Beställningen är bindande för oss först efter det att vi bekräftat din beställning. Bekräftelsen skickas normalt per e-post senast en timme efter det att du gjort din beställning och gäller även om den skickats till en felaktig e-postadress. Normal leveranstid är inom 1-3 vardagar från vår bekräftelse.

Du hämtar och betalar dina tapeter hos den återförsäljare du valde i samband med att du gjorde din beställning. Om din produkt inte kan levereras inom normal leveranstid är vår målsättning att höra av oss med ett datum när leveransen kan ske.

Ångerrätt

Kontakta i första hand den återförsäljare där du köpt/hämtat din tapet. Du är även välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor.

Reklamation

Kontakta din närmsta återförsäljare.

Avstängning

Vi har rätt att stänga ditt konto hos oss om du bryter mot dessa användarvillkor.

Överlåtelse

Ditt konto hos Boråstapeter är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vi har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.

Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa villkor träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren publicerats på vår sajt. Vi har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa användarvillkor har du rätt att säga upp ditt kundkonto genom skriftligt meddelande till adressen längst ner. Om du inte säger upp ditt konto anses du ha godkänt de nya villkoren.

Upphovsrätt

Alla bilder, all text och annat innehåll på vår sajt är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immaterialrättsliga regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på sajten vår exklusiva egendom, du får med andra ord inte ta våra bilder och göra något annat med dem.

Force majeure

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga, eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbart. I det fall en part önskar åberopa sådan omständighet ska den andra parten underrättas utan dröjsmål.

Tvingande lagstiftning

Ingenting i dessa villkor får tolkas så att det utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa villkor.

Tvister

Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol. Vi och våra återförsäljare följer som regel Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller de kunder som berörs av WallVisions samtliga varumärken och dess webbsidor: WallVision, Boråstapeter, Cole & Son, Wallpapermatch och Wall&Déco.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Boråstapeter AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Vad samlar vi in för personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att tillgodose våra kunders beställningar.  De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifterna som du själv ger oss. I de flesta fall är det kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-mail och adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

• För att bearbeta våra kunders beställningar.

• För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.

• För att kontakta dig vid leveranser av dina varor när du hämtar dessa i butik.

• För att besvara dina frågor.

• För att uppdatera dig om våra produkter.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi följer de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. All information om dig som privatperson lagras inom den Europeiska Unionen. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få dem, flyttade, rättade, eller raderade.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt en gång om året, begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. 

Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till oss på nedan adress:

Boråstapeter AB
att: Dataskyddsombud
Box 1
501 13 Borås

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.

För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
  • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning.

Varukorg

Din varukorg är tom.
Svenska – sv
English – sv
Suomi – sv
Bokmål – sv
Русский – sv
Close

Sök