om boråstapeter

Miljö & hållbarhet

Vår vision för en vackrare värld – ett ansvarsfullt miljöarbete och en helhetssyn på hållbarhet är hjärtefrågor för oss.
 

DESIGN

Hållbart, narturligtvis

Vi på Boråstapeter är en av få svenska tapettillverkare som har all vår produktion i Sverige. I Viared utanför Borås skapas tapeter hela vägen från idéskiss till färdig produkt. Det ger oss stor kontroll över processen, och därmed också möjligheten att påverka och ta ansvar i alla led. Vi har haft mer än 100 år på oss att förädla det vi gör och hur vi gör det. Det gäller stort och smått, design och materialval, produktion och logistik, energi och återvinning. Ett ansvarsfullt miljö- arbete och en helhetssyn på hållbarhet är hjärtefrågor för oss.

Helhetssynen innebär dels det självklara, det vill säga miljöhänsynen – att minimera miljöpåverkan, följa miljölagstiftning och samtidigt utveckla flera olika sätt att bidra till en bättre värld. Dels innebär det omtanke om människorna, de som verkar i produktionen och de som lever i miljöer där våra tapeter finns.

bt_2339_sustainability_img1.jpg
bt_2339_sustainability_img2.jpg

Och dessutom: hållbarhet över tid. Vi strävar efter produkter som håller länge, både i stil och kvalitet.

Våra produkter föds i en designtanke – och redan där lägger vi stor vikt vid hållbarheten. Vi följer och skapar trender men siktar på mönster och färger som kan leva och uppskattas över tid. Vi gräver också gärna i vårt stora historiska arkiv. Där finns många klassiska kollektioner att inspireras av och återanvända.

Hållbarhet i alla led är Boråstapeters löfte. Det är en prioriterad fråga, vi bevakar omvärlden med intresse och nyfikenhet – och arbetar ständigt för att bli bättre.

material

Med känsla för materialet

Våra tapeter är antingen av papper eller non-wovenmaterial. Baspappret i våra tapeter är en blandning av mekaniskt oblekt massa och kemiskt blekt massa för att ge de bästa produktegenskaperna. Den blekta massan består av så kallad ecf-massa, Elemental Chlorine Free. Baspappret är pvc-fritt och bearbetas så miljövänligt som möjligt. Non-woventapeterna baseras på en blandning av cellulosa och polyesterfiber. För flertalet kvaliteter är cellulosan av tcf-kvalitet, Totally Chlor Free och för övriga ecf.

Inga lösningsmedelsbaserade färger används, utan enbart vattenbaserade tryckfärger som är fria från pvc, miljöskadliga och allergiframkallande ämnen samt tungmetaller, något som inte är en självklarhet i alla länder.

Tapeten ges ofta en ytbehandling för att bli mer hållbar; tåla fläckar bättre och vara enklare att tvätta av. Syftet kan också vara att ge en speciell ytfinish eller utseende. I detta ytskikt ingår huvudsakligen vattenburen akrylplast och matteringsmedel.

bt_2339_sustainability_img5.jpg
bt_2339_sustainability_img3.jpg

Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Tapetrullen är omsluten av en tunn polyolefin film, och kartongerna är av wellpapp. Själva tapeterna kan återvinnas som energi vid förbränning och räknas inte som miljöfarligt avfall.

Fabriken jobbar naturligtvis med ständiga förbättringar inom hela miljöområdet. Det innebär att följa utvecklingen för att hitta ännu bättre materiallösningar. Det innebär också att välja råvaror och leverantörer med omsorg. Huvudleverantören bedriver ett miljövänligt skogsbruk utan kalhyggen och med omsorgsfull återplantering som bidrar till att binda koldioxid och minska den globala uppvärmningen.

6,35

Ungefär så många miljoner liter vatten renas varje år i Boråstapetfabriks eget reningsverk.2,2

Så många miljoner kilo färg per år används när vi skapar våra mönster. Överbliven färg sparas och återanvänds till nya kulörer tack våra kunniga färgblandare.124

I Borås Tapetfabriks eget reningsverk renas varje år motsvarande 124 personers årsförbrukning av vatten.


produktion

Vårt arv färgar oss

Boråstapeter har sin bas i Viared utanför Borås, och det är också här som produktionen finns hos Borås Tapetfabrik. Våra möjligheter att ständigt förbättra tillverkningsprocessen ur hållbarhetssynpunkt är därför stora; vi har helt enkelt en överblick som ger kontroll. Både rent geografiskt och processmässigt.

Eftersom råvaror och processer i så hög grad är oskadliga för miljön från början behövs inga avancerade kemiska reningsanläggningar med rökgasfilter eller liknande i tillverkningsprocessen. Fabriken klimatkompenserar också för de utsläpp som ändå sker. All el som köps är dessutom förnyelsebar.

Fabriken har stort fokus på att minska energiförbrukningen hos både leverantörer och i den egna produktionen.

bt_2339_sustainability_img7.jpg
bt_2339_sustainability_img6.jpg

Mycket av den energi som används, bland annat till tryck och torkning, återvinns genom värmeväxling och värmer upp lokalerna.

För att ytterligare ta hand om natur och omgivningar har fabriken byggt ett alldeles eget vattenreningsverk. Här separeras alla färgrester bort från processavloppet så att endast ett rent och kontrollerat klarvatten spolas ut i det kommunala avloppsnätet för slutlig rening. Alla utsläpp mäts och kontrolleras, och underskrider alla rådande gränsvärden.

Fabriken arbetar systematiskt med ständiga förbättringar i syfte att effektivisera produktionen och minimera spill och restavfall. Det avfall som inte kan recirkuleras återvinns gärna till värme och energi i det kommunala fjärrvärmeverket och ersätter där behov av andra fossila bränslen.

Transpoprter

Leverans med omtanke

Vårt miljöansvar slutar inte för att våra tapeter lämnar fabriken. Tvärtom. Transporter är ett av de områden där vi kan ta stort ansvar, både i hur våra leveranser packas och hur logistiken organiseras, samt vilka samarbetspartner vi väljer.

Allt tapetpapper köps till exempel från norra Europa för att på så sätt minska miljöpåverkan.

Boråstapeters transportstrategi bygger på att vi har produktionen samlad på ett ställe. Det bidrar till att vi kan organisera leveranser så att transporterna blir så få som möjligt och miljöpåverkan minskar.

bt_2339_sustainability_img8.jpg
bt_2339_sustainability_img9.jpg

Samtliga transporter utgår från Boråstapeters lager som ligger i nära anslutning till fabriken. Vi är glada över att bland annat den logistikpartner vi arbetar med i Sverige, DB Schenker, arbetar dedikerat med miljöfrågan och lösningar inom så kallad grön logistik, och därför ses som pionjär i transportbranschen.

För internationella leveranser samarbetar vi med FedEx och UPS, också det ett logistikföretag som delar våra värderingar vad gäller hållbara lösningar med mindre miljöpåverkan.

Miljövänliga transportsätt och bränslen, samfrakter och koldioxidutsläppskompensation är variabler som minskar vår påverkan på miljön.

600

Under 2019 levererade vi över 600 ton brännbart material till det lokala fjärrvärmeverket som omvandlade det till varmvatten att värma stadens bostäder med.208,7

208,7 miljoner hektar skog i världen är i dag FSC-certifierade. Från dessa skogar kommer materialet som våra tapeter tillverkas av. Det garanterar bland annat återplantering och schyssta arbetsvillkor.4

4 dm3, så liten är den genomsnittliga transportvolymen per kilo tapet inklusive emballage. Med optimerade volymer kan vi minska antalet transporter och därmed belasta miljön mindre.


certifikat

Garanterat ansvarsfullt

Produktionen styrs och regleras av en mängd certifikat och märkningar som garanterar bland annat miljöansvar, säkerhet, hälsa och högsta klass. De gäller också saker som emissioner, mönsterskydd och uppförandekod.

FSC®, Forest Stewardship Council, är ett av de viktigaste certifikaten i vår bransch. Det innebär att fabriken uteslutande använder fsc-certifierat material från hållbart skogsbruk med spårbart ursprung, med följden att vi vet att varje träd som blir tapet ersätts av ett nyplanterat träd. FSC-certifikatet innebär också att hela produktionskedjan garanterat värnar om biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen samt avtalsenliga och säkra arbetsvillkor för medarbetarna.

Våra tapeter är CE-märkta, vilket bland annat garanterar att kraven för miljö, säkerhet och hälsa uppfylls.

All tillverkning följer och överträffar de europeiska miljökraven och branschens egna produktkrav som fastställts av IGI, den internationella branschorganisationen för tapettillverkare.

bt_2339_sustainability_img11.jpg
bt_2339_sustainability_img10.jpg

Tapeterna är också brandklassade enligt gällande produktstandard. För att säkerställa god inomhusmiljö så är produkterna även testade och uppfyller bland annat produktkravet för emissioner av flyktiga organiska ämnen enligt gällande byggmaterialklassning, M1 Emission Class For Building Material.

Våra produkter är också certifierade hos Sunda hus och Byggvarubedömningen.

bt_2339_sustainability_symboler_img.png

{"blockSystemId":"eec99688-32fd-41a7-9b1b-a65666605650"}